Lip balm
39,00€
White balm - 96.2% natural Aime balm - 95.4% natural Pink balm - 96% natural Peach balm - 95.7% natural Red balm - 95.2% natural Koto balm - 95.7% natural Kelly balm - 94% natural + 4